lördag, januari 26, 2008

Programvarulicenser i offentliga Sverige

Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell har lagt fram regeringens handlingsplan för e-Förvaltning.

e-Förvaltning är begreppet som används när hela offentliga Sverige skall använda IT-baserad verksamhetsutveckling för att åstadkomma långsiktig ekonomisk utveckling där service till medborgare och företag står i fokus.

I handlingsplanen konstateras att ett grundläggande krav på myndigheters verksamhet är att gällande lagar och förordningar skall följas. Därför vill man i handlingsplanen ge justitiedepartementet i uppdrag att säkerställa en korrekt hantering av programvarulicenser i hela det offentliga Sverige.Att hela offentliga Sverige har dålig koll på sina programvarulicenser framstår inte som någon djärv gissning eftersom uppdraget till justitiedepartementet formulerats.

Till vad skall den här obehagliga kunskapen användas?

Kommer det offentliga Sverige inte längre att ha tillgång till programvaror som i nuläget gör förvaltningen effektiv?

Kommer det offentliga Sverige att drabbas av gigantiska kostnader för att kunna fortsätta använda programvaror som man vant sig vid.

Finns det andra alternativ?

måndag, januari 14, 2008

Fildelning och rimlighet

När Karl Sigfrid och hans moderata kompisar som pläderar för att fildelning för privat bruk skall legaliseras får de mothugg av traditionalisterna i partiet.

Traditionalisterna upprörs över att legalisering av fildelning för privat bruk, enligt dessa traditionalister, urholkar äganderätten.

I själva verket är det ju så på en rad områden i dagens Sverige att äganderätt inte längre innebär oinskränkt rätt att härska över egendom.

Jag tycker att jämförelsen blir rimlig om vi gör den med att för privat bruk fritt använda metspö i havet och i våra fyra största insjöar alternativt jämför med rätten att fritt tillgodogöra sig svamp eller bär växande i skog och mark.

Numera ifrågasätter knappast någon att enskilda personer fiskar för privat bruk, lika väl som knappast någon ifrågasätter att fiskerättsinnehavaren har rätt att freda sitt revir mot andra yrkesfiskare alternativt freda sitt revir mot fritidsfiskare utrustade med avancerade fångstredskap.

Knappast någon skulle heller komma på den befängda iden att rättsväsendet borde lägga utredande av mord och våldtäkter åt sidan för att kunna stävja bär- och svamptjuvars vådliga framfart.

Gäller det däremot fildelning för privat bruk som jag anser att väl kan jämföras med ovanstående inskränkning i äganderätten, då reagerar många med reptilhjärnan och ropar på lag och ordning trots att effekten av att lyssna till ropen skulle bli helt orimliga.

onsdag, januari 09, 2008

Fildelningsuppror hos moderaterna

Visst är det intressant att orimligheten i att förbjuda fildelning för privat bruk går upp för fler och fler.

Visst är det intressant att tretton moderata riksdagsledamöter numera vill tillåta fildelning för privat bruk.

Fildelningslagen i sitt sammanhang

Visst är fildelningslagen intressant i perspektivet av EU-direktiv som stipulerar att datorprogram, musik, böcker och film skall ha samma skyddsnivå.

Visst är det intressant att vår svenska lagstiftning förväntas vara anpassad till vad EU stipulerar.

Eskilstuna Kuriren skriver i dag 2008-01-09 att ett system för överföring av information som kan användas för spridning av piratkopierat material - borde inte det vara olagligt. De ger exemplet att förbjudande av spridningsmetoden fildelning är som att göra posten ansvarig för vad som förmedlas genom postens försorg.

Som att döma brevbäraren skriver EK.

Rättegång mot misstänkt fildelare måste göras om skriver Östgöta Correspondenten

Rättegång mot misstänkt fildelare måste göras om skriver Östgöta Correspondenten

Kammaråklagaren Britt-Louise Viklund fick under rättegången uppenbara problem med att bevisa att 31-åringen verkligen ägnat sig åt fildelning i den stora utsträckning som hon påstått i åtalet. Ifpi Svenska gruppen, som bevakar musikindustrins intressen blev så missnöjda att de ville ta över delar av åtalet mot mannen.

Visst är det intressant när lagstiftning som har sitt stöd i en verklighet som för länge sedan passerat bäst före datum prövas i verkligheten.

Visst är rättssäkerheten som fenomen intressant.

Visst är det bra att rättsväsendets makthavare är noga. Visst är det bra att de inte ställer fel person till ansvar.

Visst är det orimligt att jakten på fildelare får sluka så stora del av rättsmaskineriets resurser som blir följden ifall att jakten skall uppfylla rimliga rättssäkerhetskrav.